“Profesjonalna budowa narzędzi”

Oferta

UE_logoNowoczesne okrojniki modułowe współpracujące
ze zautomatyzowaną linią odlewnicząPagomet projektuje i wykonuje głównie okrojniki do aluminium, magnezu i cynku. Nasze okrojniki produkowane są według najwyższych europejskich standardów przy wykorzystaniu zdobytych przez nas przez lata doświadczeń.

Narzędzia mogą pracować w cyklu manualnym - zakładanie detalu odbywa się przez operatora, a okrojnik pracuje na niezależnej prasie okrawającej. Wykonujemy również okrojniki pracujące w cyklu automatycznym, przy współpracy z linią produkcyjną i podawaniem za pomocą robota.

Bazując na przeprowadzonych próbach i badaniach, przy wsparciu funduszy unijnych firma nasza wypracowała zasady budowy okrojników modułowych mających możliwość współpracy z robotami i będących integralną częścią nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej linii odlewniczej.

Zakupy dokonane w związku z wdrożeniem projektu „Rozwój potencjału konkurencyjności i innowacyjności firmy, dzięki wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej w oparciu o nabyte urządzenia i oprogramowanie” przygotowały firmę Pagomet do rozpoczęcia produkcji. Obecnie możliwe jest zaoferowania takiej usługi na rynku. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

Proponowane przez nas okrojniki automatyczne spełniają standardy najwyższej jakości i w dostosowane są do potrzeb procesu produkcyjnego.

W zależności od potrzeb klienta okrojnik składał się będzie z następujących modułów:
  • sterowania, które umożliwia identyfikację detalu, komunikację z linią produkcyjną, robotem podającym i urządzeniem odbierającym. W przypadku zastosowania innych modułów, umożliwia również zasilanie i sterowanie poszczególnymi urządzeniami,
  • samoczynnego oczyszczania urządzenia po każdym cyklu pracy za pomocą sprężonego powietrza,
  • siłowników hydraulicznych lub mechanicznych stosowanych do przeczyszczania otworów i kształtów będących w różnych orientacjach,
  • piły tarczowej obcinającej układ wlewowy,
  • wiercenia lub gwintowania otworówBogdan Papierok

Prezes Pagomet sp. z o.o.


Ustroń, 5.06.2017
.........................................
Data i podpis beneficjenta